• สายคล้องบัตรประจำตัวพนักงานแบบซิลค์สกรีน (Silk Screen)

  สายคล้องบัตรประจำตัวเป็นลักษณะการพิมพ์เป็นแบบซิลค์สกรีน " ตัวนูน " มีความยึดเกาะสูงสวยงาม สามารถพิมพ์สกรีนได้มากว่า 1 สี ขึ้นไป วัตถุดิบใช้ในการผลิตเป็นวัสดุที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน รับประกันความพอใจท่านสามารถเลือกรูปแบบของสายได้ตามความต้องการเช่นสีหรือขนาดของสายคล้อง และวัสดุที่ใช้ในการประกอบสายคล้องบัตรประจำตัวเลือกรูปแบบของสายคล้อง

  สายคล้องบัตรประจำตัวพนักงานแบบซับลิเมชั่น (Sublimation)

  รูปแบบสายคล้องบัตรประจำตัวเป็นลักษณะการพิมพ์เป็นแบบเทสีระเหิดผ่านความร้อน หรือเรียกว่า ซับลิเมชั่น สามารถใช้สีได้ไม่จำกัดเฉดสี คล้ายกับการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท จึงทำให้สีบนสายความมีสีสันสดและคมชัด ซักล้างได้คงทนสีไม่ตกทั้งนี้สามารถเลือกขนาดของสายคล้องได้ตั้งแต่ขนาด 10 มิลลิเมตรขึ้นไป และเลือกอุปกรณ์สำหรับการประกอบ เช่นหัวตะขอต่างๆ


  สายคล้องบัตรซิลค์สกรีน
  สายคล้องบัตรซิลค์สกรีน
  สายคล้องบัตรซิลค์สกรีน
  สายคล้องคอ
  ผลิตสายคล้องคอ
  สายคล้องบัตร
  สายคล้องคอ
  สายคล้องบัตร
  สายคล้องบัตรพนักงาน
  สายคล้องบัตร
  สายคล้องบัตรสกรีน
  สายคล้องบัตรสกรีน
  สายคล้องบัตรสกรีน
  สายคล้องบัตรสกรีน
  สายคล้องบัตรสกรีน
  สายคล้องบัตรสกรีน