โยโย่บีอาร์ (New Product)

สำหรับคล้องบัตรประจำตัวหรือสามารถเอา มาใช้งานอื่นๆได้กระทัตรัดใช้งานสะดวก มีให้เลือกหลากหลายสีทั้งแบบสีใสและแบบสีขุ่น มีทั้งพลาสติกและวัสดุเป็นโลหะ รูปทรงโยโย่มีทั้งแบบทรงกลม และแบบสี่เหลี่ยม


โยโย่บีอาร์
โยโย่บีอาร์